Sunday, February 01, 2009

Силен vs. слаб

Силните филми те карат да не искаш да живееш като на кино.
Страшните също.