Sunday, July 23, 2006

"Perfume: The Story of a Murderer" - (English title)

ПРЕДСТОИ – през септември

Прочетох книгата и ще ми е интересно да видя филмът. Все още имаш време да я прочетеш и ти, ако обичаш първо хартиеният оригинал пред големия екран.

За да можеш, докато четеш да усещаш аромата и добрите традиции на френските автори.

1 comment:

luho said...

оо книгата е гореща луда и прекрасна... жалко че обикновенно екранизациите не струват... ще поживеем ще видим